กว่าจะมาเป็น online marketing

ในโลกที่ผู้คนมากกว่า 170 ล้านคนใช้  Social Media เป็นประจำ มืออาชีพที่ทำงานทุกคนต้องคุ้นเคยกับหลัก Online Marketing เป็นอย่างน้อย พูดง่ายๆ Online Marketing เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ต Online Marketing คือการใช้ช่องทางดิจิตัลเพื่อส่งเสริมหรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการให้กับผู้บริโภคและธุรกิจเป้าหมาย ผู้คนบริโภคเนื้อหาดิจิตัลเป็นประจำทุกวัน ในไม่ช้า แพลตฟอร์มการตลาดแบบดั้งเดิมจะหายไป และตลาดดิจิตัลจะเข้ายึดครองอย่างสมบูรณ์ มีข้อดีหลายประการใน Online Marketing  มันมีราคาไม่แพงมาก…